Trading glossary

Smart contract (chytrý kontrakt)

Definition

Chytré kontrakty (smart contracts) jsou dohody nebo transakce, které se samy provedou. Spojují databázi blockchainů s uživateli, a lze je tedy považovat za rozhraní, které vzhledem ke specifickému vstupu vede k specifickému výstupu. Chytrý kontrakt může například umožnit uživatelům převést finanční prostředky nebo obchodovat digitální produkty. Každý blockchain (např. kryptoměna) má svůj vlastní způsob, jak vykonávat kontrakty, takže každý kontrakt musí být vyhotoven pro daný blockchain. Chytrý kontrakt může například stanovit, že zanese-li uživatel do uživatelského rozhraní svůj tlak a vzdálenost, již ujde za týden pěšky, dostane předem stanovený počet tokenů (Viz Tokeny), které může utratit na konto poskytovatele zdravotních služeb, např. na lékařskou prohlídku. Zpět na slovníček >