Support Hub

Když mát účet nebo uvažujete o jeho otevření, může vás napadnout řada otázek. Níže uvádíme ty nejobvyklejší.

Sdělení klíčových

informací (KID)

Prohlášení požadované

regulátory za rok 2022