Způsob vykonávání pokynů

Swissquote se snaží poskytnout svým klientům co nejvýhodnější a nejefektivnější plnění jejich pokynů. V této části se vysvětluje náš přístup k plnění pokynů na platformě MetaTrader. Platforma nabízí různé možnosti vykonání pokynů, proto klientům doporučujeme tuto část důkladně pročíst a zvolit způsob, který jim vyhovuje. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zástupce Swissquote.

Tržní pokyny (za aktuální cenu)

Realizace tržního pokynu: Pokyn je realizován za nejbližší dostupnou cenu, nebo odmítnut, pokud žádná cena není dostupná; obchod je zpravidla realizován za cenu, kterou vidíte, ale může se uskutečnit i za cenu horší nebo lepší, než požadujete. To se týká klientů obchodujících na serverech Swissquote Ltd. Pokud si nejste jisti, na jakém serveru obchodujete, spojte se laskavě se svým zástupcem společnosti Swissquote.

Limitní pokyny (Čekajíci pokyn)

Buy limit: Tento pokyn bude aktivován, když cena ask dosáhne hodnoty pokynu buy limit. Aktivovaný pokyn bude realizován na nejbližší dostupné ceně, nebo odmítnut, pokud žádná cena není dostupná. Pokyn je obvykle realizovaný za cenu, kterou vidíte, ale může se realizovat i za cenu lepší nebo horší, než požadujete. Stejné pojetí platí pro pokyny realizace zisku (Take Profit).

Sell limit: Tento pokyn bude aktivován, když cena bid dosáhne hodnoty pokynu sell limit. Aktivovaný pokyn bude realizován na nejbližší dostupné ceně, nebo odmítnut, pokud žádná cena není dostupná. Pokyn je obvykle realizovaný za cenu, kterou vidíte, ale může se realizovat i za cenu lepší nebo horší, než požadujete. Stejné pojetí platí pro pokyny realizace zisku (Take Profit).

Stopové pokyny (Čekajíci pokyn)

Buy stop: Pokyn se aktivuje, když cena ask dosáhne hodnoty pokynu buy stop. Aktivovaný pokyn bude realizován na nejbližší dostupné ceně, nebo odmítnut, pokud žádná cena není dostupná. Pokyn je obvykle realizovaný za cenu, kterou vidíte, ale může se realizovat i za cenu lepší nebo horší, než požadujete. Stejné pojetí platí pro pokyny trailing stop.

Sell stop: Pokyn se aktivuje, když cena bid dosáhne hodnoty pokynu sell stop. Aktivovaný pokyn bude realizován na nejbližší dostupné ceně, nebo odmítnut, pokud žádná cena není dostupná. Pokyn je obvykle realizovaný za cenu, kterou vidíte, ale může se realizovat i za cenu lepší nebo horší, než požadujete. Stejné pojetí platí pro pokyny trailing stop.

Postup v případě stop out (povinné uzavření obchodu)

MetaTrader je nastaven tak, aby v případě dosažení hodnoty stop out otevřené pozice automaticky uzavřel. Před provedením jakékoli transakce na svém účtu se s touto problematikou důkladně seznamte. Pokud si nejste jisti hodnotou svého stop out, pracovníci společnosti Swissquote vám rádi pomohou a zodpoví všechny dotazy.

Výpočet velikosti marže

((Zůstatek na účtu + nerealizované zisky a ztráty) / požadavek na marži na souhrn otevřených pozic) x 100 = hodnota marže

Příklad: Trader X má zůstatek na účtu 10 000 USD a nerealizované zisky a ztráty + 1 000 USD. Otevřené jsou dlouhé pozice v hodnotě 300 000 USD/CHF a krátké pozice v hodnotě 200 000 USDCHF. Rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi je 100 000 USD/CHF.

((10 000 USD + 1 000 USD) / 1 000 USD) x 100 = 1 100% jako velikost marže

Hodnota stop out

Nejvíc ztrátové pozice se automaticky uzavírají, pokud hodnota marže klesne pod 30%.