Trading glossary

Market Maker (Tvůrce trhu)

Definition

Obchodník najatý makléřským domem k udržování přiměřené likvidity na daném trhu. Market maker dává pevné nabídky až do stanoveného minimálního zaručeného plnění. Zisk makléře je spread, čili rozdíl, mezi nabídkovými a poptávkovými (nákupními a prodejními) cenami market makera. Market maker vede «knihu výkazů» s tržní hloubkou každé ceny. Zpět na slovníček >