Trading glossary

Fundamentální analýza

Definition

Analýza všech faktorů, které mohou mít vliv na hodnotu určitého finančního nástroje, např. hospodářská, finanční a průmyslová situace. Fundamentální veličiny mohou být jak kvantitativní, tak kvalitativní. Fundamentální hodnota, nebo-li vnitřní hodnota, se pak porovnává s aktuální cenou. Je-li cena nižší (podhodnocená), může se jednat o vhodnou příležitost k nákupu; je-li vyšší (nadhodnocená), je to znamení nekupovat. Zpět na slovníček >